Поликлиника «ДОКТОР АЛЕКС», Харьков
г. Харьков, ул. Воробьева 4, ул. Пушкинская 30Б
+38(057, 093, 098, 099)719-88-88
Лицензия №571382 от 29.12.2010 г.

Комбіноване використання ербієвого (ER:YAG) та неодимового (ND:YAG) лазерів на хірургічному етапі лікування хронічного пародонтиту

Автор: Волковицька Т. А., к. м. н, асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХНМУ.

Актуальність. Потреба удосконалення хірургічних методів спонукає звернутися до сучасних технологій, а саме до використання різного виду лазерів, що дозволяє створити кращі умови для загоєння післяопераційної рани та покращити умови регенерації кістки.

Мета дослідження. Підвищити ефективність комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу за рахунок використання лазерів (Er:YAG (ербієвий) з довжиною хвилі 2940 нм та Nd:YAG (неодимовий) з довжиною хвилі 1064 нм.) на хірургічному етапі.

Матеріали та методи. Обстежено та прооперовано 70 хворих з діагнозом генералізований пародонтит середнього ступеню важкості. Усі обстежені були розподілені на дві групи. До 1-ї групи віднесли 35 пацієнтів, у яких на хірургічному етапі лікування проводилися оперативні втручання за модифікованим методом Widman’а.
До 2-ї групи віднесли 35 пацієнтів, у яких на етапі хірургічного лікування проводилися оперативні втручання за такою самою методикою, але з використанням лазерів: під місцевою анестезією проводили неперервний парамаргінальний розтин у ділянці оперованого сегменту зубів, розтин проводили Er:YAG лазером (2940 нм, SSP, 2W). Далі елеватором відшаровували слизово-окісний клапоть для кращого огляду поверхні кореня зуба та альвеолярного відростку.
Другий розріз проводився теж чітко по ясенній борозні, навколо кожного зуба, відшаровуючи ясна від твердих тканин зуба до самого дна кишені. Потім Nd:YAG лазером,(1,5W) видаляли грануляції та патологічний епітелій кишень. Спочатку коагулювали лазером грануляції, потім кюретами ретельно чистили, що значно зменшувало тривалість операції. Гострі кісткові виступи альвеолярного відростку шліфували ербієвим лазером, а також лазером обробляли корінь зуба та стінки кісткової кишені, закривали аутомембраною. Накладали шви.
В усіх пацієнтів визначали пародонтальний індекс РІ ( A.LRussel). Визначали глибину пародонтальних кишень, величину рецесії ясен, використовуючи класифікацію гінгівальних рецесій за Міллером (1985). Усі дані клінічних обстежень фіксували до операції, після, через 6 місяців та через рік. Рентгенологічне обстеження проводили до лікування та через 6 і 12 місяців.

Результати дослідження:

Показники глибини пародонтальних кишень у пацієнтів 2-ої групи до лікування (6,6 ± 0,18 мм) статистично не відрізнялися від цього показника у пацієнтів 1-ої групи (6,94±0,21 мм). Через 6 місяців після операції в 2-ої групі результат покращився (4,31±0,22 мм) і достовірно відрізнявся від параметра пацієнтів 1-ої групи (5,37±0,16 мм). Через рік показники 2-ої групи (3,86±0,2 мм) теж були достовірно кращі, ніж у 1-ої групі (5,6±0,21 мм).
Величина рецесії ясен за Міллером (1985) до лікування у 1-ої групі в середньому становила 2,2±0,07 мм. Через 6 місяців після оперативного втручання рецесія достовірно збільшилася до 3,2±0,07 мм, а через рік залишилася майже без змін — 3,11±0,07 мм (р > 0,05). Пацієнти 2-ої групи до лікування мали величину рецесії 2,23±0,07 мм, через 6 місяців після проведення хірургічного лікування рецесія вірогідно збільшилася до 3,0±0,02 мм. Через рік показники достовірно покращилися та залишилися стабільними на рівні 2,54±0,09 мм .
Індекс РІ (A.LRussel) до лікування у пацієнтів 2-ої групи становив 3,81±0,19, через 6 місяців після проведеного хірургічного етапу лікування, на контрольному огляді індекс значно знизився до 2,24±0,18 (р < 0,05), а через рік майже не змінився — 2,3±0,19 (р > 0,05). У пацієнтів 1-ої групи до лікування цей показник був на рівні 4,22±0,06, через 6 місяців після лікування він також достовірно знизився до 2,06±0,17 та через рік залишився на тому ж рівні — 1,98±0,15 (р > 0,05).

 

Заключення. Результати власних спостережень показали, що розроблений спосіб хірургічного лікування генералізованого пародонтиту із використанням Er:YAG (ербієвого з довжиною хвилі 2940 нм) та Nd:YAG (неодимового з довжиною хвилі 1064 нм.) є ефективним.